Trygg og riktig bruk av eteriske oljer
Hopp til innholdet

Eteriske oljers egenskaper

  • av

Hva er det som bestemmer egenskapene til eteriske oljer?

Mye av undervisningen og det som er skrevet om eteriske oljer bygger på en teori om at det er funksjonelle grupper (kjemiske familier) som bestemmer hvilke egenskaper den eteriske oljen har.

HVA ER FUNKSJONELLER GRUPPER?

Funksjonelle grupper er for eksempel ALKOHOLER, ALDEHYDER, KETONER, ESTERE, FENOLER

Du kan lære mer om funksjonelle grupper i det grunnleggende kjemikurset.

Denne teorien beskriver da en eterisk oljes egenskaper ut fra egenskapene til den funksjonelle gruppen som er knyttet til den kjemiske forbindelsen det er mest av i den eteriske oljen. Innen kjemien i dag vet vi at kjemiske forbindelser med samme funksjonelle gruppe kan ha veldig forskjellige egenskaper. Akkurat som en søster og en bror – samme familie – men de er veldig ulike, de har mange forskjellige egenskaper men også noen like.

Denne måten å beskrive egenskapene til en eterisk olje har blitt brukt de siste 30 årene men er en unøyaktig og forenklet måte å beskrive hvordan oljen oppfører seg i kroppen.

HVORDAN SKAFFER VI KUNNSKAP OM ETERISKE OLJERS EGENSKAPER I DAG?

I EU og EØS landene har vi i dag et omfattende regelverk som gjelder alle kjemikalier. (Ja, eteriske oljer er kjemikalier) Dette regelverket har et krav om at de som produserer et kjemikalie (destillerer plantemateriale og lager eterisk olje) må klassifisere etter helt spesielle kriterier. Dersom kjemikaliet (den eteriske oljen) blir klassifisert som farlig må det utarbeides et SDS.

Det viktigste du kan gjøre for å kunne bruke eteriske oljer på en trygg og riktig måte er å lese Sikkerhetsdatabladet (SDS)

For å forstå den spesifikke eteriske oljen må vi kjenne til alle de kjemiske forbindelsene som oljen består av

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *