Hopp til innholdet

CLP1

CLP er forkortelsen for

Classification

Labeling

Packing


Hva er CLP ?

Hvor gjelder CLP-forskriften?

Hva er kjemikalier?

Hva betyr å klassifisere?

Hva er et faresymbol?

Hva er et varselord?

Hva er en H-setning?

Hva er en P-setning?

Hvilke fareklasser?

Hvilke helsefarer?

Hvilke miljøfarer?

Hvem er ansvarlig?

Hva skal stå på etiketten?

Når gjelder IKKE CLP-forskriften?


Denne forskriften forteller hvordan et stoff eller en stoffblanding (et kjemikalie) skal klassifiseres, hvordan det skal merkes, hva som skal stå på etiketten, og hvordan det skal pakkes.


CLP-forskriften gjelder i EU/EØS-land og for kjemikalier som blir solgt til forbruker eller til yrkesmessig bruk.


Det å klassifisere et stoff eller en stoffblanding ( et kjemikalie) betyr å vurdere de fysiske farene, helsefarene og miljøfagene etter bestemte kriterier som er beskrevet i CLP.


Etter en slik klassifisering kan stoffet eller stoffblandinger (kjemikaliet) bli vurdert som ikke farlig. De fleste eteriske oljer er klassifisert som farlige.


DET ER IKKE TILLATT Å BRINGE I OMSETNING FARLIGE STOFFER ELLER STOFFBLANDINGER SOM IKKE ER KLASSIFISERT, EMBALLERT OG MERKET (etter CLP-forskriften)


Kort om CLP er en e-bok som forklarer hva CLP-forskriften handler om.


Om du ønsker å kjøpe e-boken klikk her: