Hopp til innholdet

Hvordan

Hvordan kan du finne ut hvilke kjemiske komponenter din eteriske olje inneholder?

Hvilke kjemiske komponenter en eterisk olje inneholder, varierer med hvilken plantefamilie, planteslekt og planteart den eteriske oljen produseres fra. Hvor planten har vokst og produksjonsmetode er også faktorer som påvirker det kjemiske innholdet i den eteriske oljen.

For at den eteriske oljen skal kunne bli klassifisert etter kriteriene i CLP må den analyseres. Det finnes mange forskjellige analysemetoder og det som er viktig er at analyserapporten viser alle de kjemiske komponentene som finnes i den eteriske oljen. Slike analyser utføres hver gang det har blitt produsert eterisk olje.

I sikkerhetsdatabladet (SDS) finnes det opplysninger om farlige egenskaper for de forskjellige kjemiske komponentene i den eteriske oljen.

Ønsker du mer informasjon om SDS kan du trykker her