Hopp til innholdet

Kurs

Det tilbys forskjellige nettkurs hvor kursdeltakere får anledning til å delta i en gruppe for å kunne samarbeide og stille spørsmål.

CLP

Dette er et kurs som gir en innføring i regelverket for klassifisering, merking og emballering. Her er det fokus på eteriske oljer og det som er viktig å ha kjennskap til for å kunne håndtere og bruke de eteriske oljene på en trygg måte. Kurset vil gå over tre måneder med mulighet for å jobbe i sitt eget tempo.

 CLP-kurset starter 01/06/19

KJEMI FOR ETERISKE OLJER

Dette kurset vil ta for seg generelt de kjemiske forbindelsene som eteriske oljer består av, hvilke kjemiske grupper og hvordan de kjemiske forbindelsene er bygget opp. Kurset tar også for seg en rekke forskjellige eteriske oljer og spesifikt hvilke kjemiske forbindelser den enkelte oljen inneholder.  Det vil også bli gjennomgått hvilke egenskaper de forskjellige kjemiske forbindelsene har.

Kjemikurset for eteriske oljer starter 01/09/19