Hopp til innholdet

SDS

SIKKERHETSDATABLAD

16 avsnitt

Hvilke opplysninger får du på et SDS?

I hvilket avsnitt finner du bruksområder?

I hvilket avsnitt finner du CLP-klassifiseringene?

Hvor finner du info om førstehjelpstiltak?

Hvor finner du farepiktogram?

Hvor finner du varselord?

I hvilket avsnitt finner du bruksområder leverandøren advarer mot?

Hvor finner du opplysninger om bestanddelene?