Hopp til innholdet

ETERISKE OLJER

ETERISKE OLJER

CLP

KOSMETIKKFORSKRIFTEN

EKSEMPEL

  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • H315 Irriterer huden
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • H317 Kan utløse en allergisk reaksjon
  • H332 Farlig ved innånding
  • H371 Kan forårsake organskader (lunger/innånding)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *