Hopp til innholdet

Eteriske oljer og Antibac del 2

Om du ikke har lest del 1 finner du den her:


KAN DU LAGE DIN EGEN ANTIBAC AV ETERISKE OLJER ?

Biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer og kan ha svært betenkelige egenskaper for helse og miljø.

BIOCIDFORSKRIFTEN

Biocidforskriften gir bestemmelser både for aktive stoffer (virkestoffer), biocidprodukter og behandlede produkter. Hensikten med biocidforskriften er å sørge for god beskyttelse av menneskers og dyrs helse og det ytre miljø.

BIOCIDPRODUKTER

Biocidprodukter og behandlede produkter er enten stoffer/stoffblandinger eller faste produkter. Disse produktene har mange forskjellige bruksområder. For noen bruksområder er det viktig å være klar over grenseoppgangen mellom biocidforordningen og andre lovverk, som for eksempel legemidler, plantevernmidler og kosmetikk.

Bestemmelsene for biocidprodukter gjelder både for tilgjengeliggjøring på markedet og bruk.

Aktive stoffer skal vurderes på EU nivå og biociderprodukter som inneholder GODKJENTE AKTIVE STOFFER skal det deretter søkes om GODKJENNING for i Norge. Den spesifikke bruken av produktet ligger da til grunn for vurderingen/godkjenningen.

Det finnes en liste over alle godkjente biocidprodukter.

I forbindelse med pågående covid-19-pandemi ønsker Miljødirektoratet at det blir nok desinfeksjonsmiddel til alle men noen av disse midlene kan inneholde skadelige stoffer og derfor finnes det regler for desinfeksjonsmidler. Kravene til desinfeksjonsmidler avhenger av hvilke aktive stoffer (virkestoffer) de inneholder.

AKTIVE STOFFER

Aktive stoffer til bruk i biocidprodukter må gjennomgå en grundig vurdering på EU nivå. Denne vurderingen er blant annet helse- og miljørisiko. Om risikoen til bruken av stoffet vurderes som akseptabelt, godkjennes det. Nye aktive stoffer kan det søkes godkjenning for og de vurderes fortløpende.

Oppsummert betyr dette at om du skal lage en Antibac , et desinfiserende middel, må de aktive stoffene være vurdert og produktet må være godkjent.

DE AKTIVE STOFFENE I ET DESINFISERENDE MIDDEL MÅ VÆRE VURDERT OG PRODUKTET MÅ VÆRE GODKJENT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *