Hopp til innholdet

Eteriske oljer

ETERISKE OLJER

Eteriske oljer blir laget på forskjellige måter og de forskjellige produksjonsmåtene gir forskjellig innhold av kjemiske komponenter når det samme plantematerialet benyttes.

Eterisk oljer produseres fra en rekke forskjellige planter og alle disse gir forskjellig innhold av kjemiske komponenter. Selv innen samme plante art er det variasjoner. Ikke nok med det, men innholdet av kjemiske komponenter varierer også med hvilket plantemateriale som benyttes. Altså, er den eteriske oljen laget fra bladene på planten, både blader og blomster, bare blomster, hele urten…..alt dette påvirker hvilke kjemiske forbindelser den eteriske oljen inneholder.

Selvom eteriske oljer etter definisjonen er naturlige (plantematerialet gjennomgår en kjemisk prosess) inneholder de mange, mange forskjellige kjemikalier (kjemiske komponenter). For å kunne bruke en eterisk olje på en trygg måte må det kjemiske innholdet være kjent.

Eterisk olje fra LAVENDEL er langt fra spesifikt nok til at du kan bruke den på en trygg måte. Et eksempel er Lavandula angustifolia og Lavandula stoechas, de har mange like kjemiske forbindelser men i forskjellige mengder. De inneholder også noen helt forskjellige kjemiske forbindelser som gjør at de har forskjellige farlige egenskaper.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA inneholder mye LINALOOL som er et allergen,

LAVANDULA STOECHAS inneholder mye CHAMPHOR som er en kjemisk forbindelse som kan forårsake organskader (lunger/innånding)

Alle kjemikalier ( også eteriske oljer) skal klassifiseres etter kriteriene i CLP. Dette gjøres for at du som bruker eteriske oljer (kjemikalier) skal kunne bruke den på en trygg måte.

Om du ønsker mer info om CLP kan du trykke her