Hopp til innholdet

HMS

ETERISKE OLJER I KLINIKK

Driver du egen klinikk og bruker eteriske oljer? HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er begreper og systemer som har fått en solid forankring i vårt samfunn. Store og små bedrifter har fokus på HMS og tilpasser og dokumenterer sitt arbeid ved å følge Internkontrollforskriften.

INTERNKONTROLL

Internkontroll er kvalitetssikring.

Internkontrollforskriften gjelder for enkeltpersonforetak som for eksempel må følge produktkontroll loven. Denne loven forebygger at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. For deg som driver en klinikk og bruker eteriske oljer er det viktig at internkontrollsystemet ditt inneholder en kjemisk risikovurdering.


RISIKOVURDERING

Internkontrollforskriften sier at det skal gjøres en RISIKOVURDERING. Alle virksomheter skal kartlegg og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. De tre punktene i risikovurderingen er: Hva kan gå galt? Hva kan gjøres for å forhindre det? Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom det skjer? Det første punktet i denne risikovurderingen er en KARTLEGGING. Denne kartleggingen skal inneholde følgende elementer:

organisatorisk

ergonomisk

psykososialt

fysisk

kjemisk og biologisk


Eteriske oljer er kjemikalier og ved en risikovurdering av en klinikk som bruker eteriske oljer må det lages en oversikt over alle de eteriske oljene som brukes og det må finnes sikkerhetsdatablader (SDS) for alle de aktuelle eteriske oljene. Alle kjemikalier må klassifiseres etter kriteriene i CLP-forskriften.

Lurer du på hva CLP er? Trykk på knappen og les mer!


Lurer du på hva et sikkerhetsdatablad er? Trykk på knappen og les mer om SDS


Ønsker du hjelp til den kjemiske kartleggingen i din klinikk?

Jeg kan hjelpe deg med den kjemiske kartleggingen i din klinikk. De aller fleste eteriske oljer har CLP-klassifisering(er) og det skal da finnes et SDS i din klinikk for den eteriske oljen. Den første delen av risikovurderingen består i å kartlegge alle farer og problemer og jeg hjelper deg med å få en oversikt over hvilke eteriske oljer det må finnes et SDS for.

Du kan kontakte meg på: aromainnsikt@gmail.com


25 forskjellige eteriske oljer

1000,- kr


50 forskjellige eteriske oljer

2000,- kr


75 forskjellige eteriske oljer

3000,- kr


100 forskjellige eteriske oljer

4000,- kr